Tips om tipping og betting

Det er noe helt spesielt med tipping. Som pengespill er det selvfølgelig mye tilfeldighetene som råder, men det er ikke bare det som er avgjørende. Hvis du er god til å predikere fotballresultater eller har greie på en annen sportsgren, er det fullt mulig å tjene seg rik på betting. For de fleste er riktignok tipping underholdning, og det å vinne penger regnes mest som en bonus.

Tipping blir morsommere hvis man klarer å vinne penger i det lange løp. Små tap er ikke til å unngå, men det er som sagt mulig å tjene seg rik på betting. Prøv å tenke langsiktig, og ha som mål at du skal tjene penger på tipping over tid. Underholdningsverdien vil fortsatt være til stede, og mest sannsynlig vil det bli enda mer underholdende når du ser at det er mulig å faktisk gjøre tipping til et levebrød.

For å vinne penger i det lange løp må du være analytisk og bruke din kunnskap, og unngå ren tipping. De som virkelig er gode betting og som tjener en god årslønn på dette alene, vet hva man skal se etter. Resultatet til en fobtallkamp er ikke avgjort før den er ferdig, og det er helt umulig å fastslå hva resultatet blir før dette tidspunktet. Det som er mulig å bli god på, er å bruke sin kunnskap til å predikere resultatet i fotballkamper og alle andre sportslige konkurranser.

Hvis du ikke er en ekspert selv, er det mulig å se hva ekspertene og sportskommentatorer i media uttaler. Dette er ikke noe substitutt for å selv bli en ekspert, og du klarer nok ikke bygget et levebrød av betting ved å basere deg på ekspertenes uttalelser, men det vil kunne gi deg en fordel dersom du mangler detaljerte kunnskaper om det du tipper på.

Bli rik på tipping uten å kunne noe om sport?

Du kan bli rik på å tippe på sport selv om du ikke vet noe om det du tipper på. Dette er en spekulativ metode, men veldig interessant. Det du gjør er å velge en bookmaker, og så bruker du oddsen som utgangspunkt.

Dersom oddsen er 3.5 for at lag A vinner, og 0.5 for at lag B vinner, så tipper du på lag A, selv om det gir deg en dårlig odds. Hvilken odds som gis, er ikke tilfeldig, og bookmakere har satt ledende eksperter til å sette oddsene sine. Du bruker altså sannsynligheten til din fordel. Det gir deg gjerne mange små gevinster, og kanskje ingen store tap, og over tid vil du kunne se at du faktisk tjener penger på tipping.

Overnevnte strategi fungerer utmerket noen ganger, andre ganger er den mindre effektiv. Her gjelder det å prøve selv og loggføre resultater. Før alltid opp hvor mye du bruker på tipping, hvor mye du taper og hvor mye du vinner. Bruk et Excel regneark (eller OpenOffice Calc regneark som er gratis) til å føre resultatene dine. Da har du full kontroll på forbruket, og kan se om du faktisk vinner penger over tid. Dette er en morsommere form å tippe på, prøv det!